IT Outsourcing

It outsourcing är en lösning för den som vill ha en flexibel it-hantering. Många företag har kontor på flera olika ställen eller personal som reser runt i världen och då underlättar det att ha en och samma server som alla når via internet. Driftmiljön ser ut och fungerar precis likadant oavsett var användaren befinner sig.

Genom att lägga ut all it-drift så slipper företagaren fundera på support, säkerhet eller egen driftsutrustning och kan fokusera helt på det som är företagets kärnverksamhet.

Backuper görs kontinuerligt, utan att användaren behöver göra något och för de flesta så ökar tillgängligheten till support då den inte ligger internt inom företaget. Dessutom så ingår ofta ett mycket bättre skydd mot spam än vad som oftast finns i andra tjänster. Spamfiltret uppdateras dagligen och risken för att någon ska råka klicka på ett mail med virus eller liknande minskar radikalt.

Eftersom it-driften får ett fast pris baserat på antal användare så blir den enkel att budgetera för. Priset justeras vartefter antalet användare ökar eller minskar. Kostnaden blir ofta lägre än om företaget ska ha en egen it-avdelning med driftsutrustning och supportpersonal. En del outsourcingföretag erbjuder möjlighet att på nätet räkna ut exakt hur stor kostnaden blir för just dig.

It outsourcing kan anpassas exakt efter just ditt företags behov och önskemål. Antingen väljer man att lägga ut endast någon del, eller alltihop. Fördelen med det andra alternativet är naturligtvis att man på så vis i princip helt slipper bry sig om sin it-drift.

Tjänster som kan ingå vid outsourcing

1. Support, tillgängligheten ökar då du oftast får dygnet-runt-support.

2. Server

  • Serverhosting, servern ägs av kunden, men ansvaret för att de står säkra ligger på outsourcingföretaget. Här är de skyddade mot till exempel elavbrott och brand, de garanteras bra klimat och står under ständig övervakning.
  • Hyra av fysisk eller virtuell server, anpassade efter varje kunds behov.

3. Distansbackup. Backup förfarandet blir inte beroende av den egna personalens insats utan görs kontinuerligt så ofta och av de delar som kunden önskar. Större möjlighet att uppfylla försäkringsbolags krav.

4. Säkerhetslösningar

Förutom direkta vinster för kunden så erbjuder It outsourcing andra fördelar jämfört med att ha en intern it-drift. Miljöpåverkan minskar eftersom energiåtgången minimeras då driften för flera användare samlas på ett och samma ställe. Dessutom kan mängden utskrifter och resor minskas som ett led i att alla når inom företaget kan nå samma information via den gemensamma servern.

Detta tillsammans med det faktum att din it-drift kan anpassas snabbt efter förändrade behov oberoende av avskrivningstider och så vidare gör att it-outsourcing kan anses vara framtidens lösning på dåtidens it-problem.